Nawigacja

Samorząd Uczniowski

OGŁOSZENIA SU

 Od 18 listopada do końca roku szkolnego inicjujemy w  naszej szkole :

1.    Konkurs czystości.

Raz w miesiącu (w przypadkowy dzień)w każdej klasie na dużej przerwie komisja SU będzie przeprowadzała kontrolę :

- czystości klas w tym porządek szafek, stolików, kwiatów, tablicy,

- ocenę gazetek klasowych pod kątem estetyki i formy.

Wyniki punktowe zamieszczać będziemy na naszej tablicy. Podsumowanie nastąpi pod koniec czerwca.

Trzy najczyściejsze klasy otrzymają nagrody rzeczowe.

2.   Międzylekcyjne dyżury uczniowskie.

 Na kolejnych przerwach od godziny 8:15 do 12:10 dyżury  

  nauczycieli wspierać będą uczniowie klas VI-VI. Ich słuszne

  uwagi  brane będą pod uwagę przy wystawianiu ocen z

  zachowania.

3.   Szczęśliwy numerek.

Przez trzy kolejne tygodnie będziemy codziennie przed lekcjami losować jeden z numerków 1-15, który wywiesimy na tablicy. Uczeń o wylosowanym numerze będzie w danym dniu zwolniony z odpowiedzi ustnych. Po odstępie tygodnia wznowimy kolejne losowania.

4.  Dzień z muzyką.

 W każdy wtorek od godziny 8:15 do 12:10 sekcja

    ,, Do spraw porządku i bezpieczeństwa na przerwach” będzie

    umilała przerwy muzyką.

5.   Pomoc koleżeńską.

Uczniów chcących wyjaśnić swoje  wątpliwości z nauczanych przedmiotów zapraszamy do kontaktu z sekcją  ,, Do spraw nauki i pomocy ”.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
    Żydowo 91
    76-010 Polanów
  • 94-3188825

Galeria zdjęć